feilogo.gif (7430 bytes)

Diplomová práce

Výuka počítačové grafiky cestou WWW

 

Lubomír Alexandr


Obsah :

1. Křivky (úvod)
1.1. Vyjádření křivek
1.2. Modelování křivek
1.3. Interpolační křivky
1.3.1. Interpolace polynomem
1.3.2. Interpolace jediným polynomem
1.3.3. Interpolace po částech
1.4. Aproximační křivky
1.5. Spojitost
2. Lagrangeova interpolační křivka
3. Fergussonovy kubiky
4. Catmull-Rom splajny
5. Bézierovy kubiky
6. Obecné Bézierovy křivky
7. Algoritmus de Casteljau
8. Racionální Bézierovy křivky
9. Coonsovy kubiky
10. Slajn křivky
8.1. Uniformní neracionální kubický B-splajn
8.2. Uzavřený B-splajn
11. NURBS   
12. Použití křivek ve 3D
Návod na používání appletů
Poznámky pod čarou, použitá a odkazy na literaturu

 right.gif (1395 bytes) Křivky (úvod)